Profil

Lene Jensen

Lene Jensen

Indehaver

Tlf: 27610406
E-mail: vf@sydfynsmail.dk

Jeg hedder Lene Jensen og er ejer af virksomheden vikar flexible, jeg startede virksomheden op den 1 juni 2010 hvor jeg et godt stykke tid varetog alle opgaver selv.
Min ekspertise blev hurtigt en succes ude hos kunderne, hvilket betød, at jeg rimeligt hurtigt fik brug for hjælp i virksomheden.
I dag godt 5 år senere er der foruden mig selv tilknyttet op til 5 ekstra personer fordelt mellem ansatte og samarbejdspartnere.
Kontakt

Et værksted bliver til
Virksomheden startede i vores privat bolig, men allerede kort tid efter så vi nødvendigheden i at finde en ny løsning grundet pladsproblemer. I 2012 fandt vi en mandskabsvogn af ældre dato og så muligheden i at bygge den om til værksted med plads til midler, maskiner og rekvisitter. Første etape var at få den malet om og lavet lidt småreparationer, senere rev vi alt indmad ud for dernæst at bygge den op igen til fornuftige forhold inden for vores branche. I dag har vi et super godt værksted indeholdende lager, vaskerum og toiletforhold, hvor vi kan håndtere rigtig mange forskellige rengøringsopgaver. Her kan bl.a. nævnes en speciel opgave vi fik ind i vintermånederne. Ca. 4000 glas skulle rengøres indvendigt grundet misfarvning. Alle 4000 glas er rengjort og tørret manuelt, derefter pakket ned igen til videre salg i butikker. Her er ingen forhold for små til de store opgaver der måtte komme ind.