Rengøring

Fraflytning af lejemål erhverv

Vi tilbyder rengøring af enhver art i forbindelse med fraflytningslejemål for udlejere eller administratorer for udlejningsejendomme. Vi udfører enhver opgave med et smil og der hvor vi er rigtig gode er specielopgaver som afkalkning af sanitære forhold samt rengøring af stærkt tilsmudsede lejemål. Kontakt

Normalrengøring erhverv

Vi tilbyder alle former rengøring i forbindelse med erhvervslokaler både daglig rengøring eller specielsammensat rengøringsopgaver efter aftale, vi sælger fleksible løsninger både på timebasis og faste aftaler af længere varige opgaver. Før opstart af nye opgaver sørger vi for at nulstille f.eks. Kalkproblemer af sanitet efter aftale med den pågældende kunde. Kontakt

Rengøring for private

Denne opgave fravælger vi helt, til gengæld tilbyder vi at anbefale samarbejdspartnere til at udføre opgaven ”privat rengøring” Dette har vi valgt, da vi er af den opfattelse, at man skal gøre det man er god til og lade andre gøre det de er gode til J kort sagt, vores virksomhed er ikke gearet til rengøring for private. Kontakt

Speciel opgaver

Vi tilbyder at udføre specielopgaver som total afkalkning af toilet og baderum, det kunne eksempelvis være folkeskoler/privatskoler, boldklubber, udlejningsejendomme, festlokaler der ønsker at nulstille kalkaflejringer. Det kunne også være total rengøring af meget fedtede/uhygiejniske køkkenforhold, hvor hvidevarer har været udsat for misligholdelse i længere tid. Kort sagt, vi er professionelle til at udføre opgaver fra surt rengøringsprodukt til stærkt alkalisk rengøringsprodukt. Kontakt

Akut opgaver

Vi tilbyder at udføre akutte rengøringsopgaver, det kunne være pludselig opstået sygdom af medarbejder, ferieafløsning, hvor ferieafløseren svigter i at møde op, det kan være festlokalet i en forening, hvor slutrengøringen var mangelfuld. Kontakt